preloader

CNC Erodiranje

CNC Erodiranje

Strojna obrada električnim pražnjenjem (EDM) metoda je koja se primarno koristi za tvrde metale ili one koje bi bilo vrlo teško obraditi tradicionalnim tehnikama. Također se naziva strojna obrada iskrom, erozija iskrom, izgaranje, potapanje ili erozija žice, postupak je obrade pri kojem se dobiva željeni oblik pomoću električnih pražnjenja (iskri) za uklanjanje materijala s predmeta.

PREDNOSTI EDM-a

Izrada složenih oblika i struktura koje bi inače bilo teško proizvesti konvencionalnim reznim alatima.
Obrada izuzetno tvrdog materijala na vrlo blizu tolerancije.
Vrlo mali radni dijelovi gdje uobičajeni alati za rezanje mogu oštetiti dio od prekomjernog pritiska alata za rezanje.
Nema izravnog kontakta između alata i radnog predmeta. Stoga se nježni dijelovi i slabi materijali mogu obrađivati bez vidljivih izobličenja.
Može se dobiti dobra završna obrada površine; vrlo dobra površina može se dobiti suvišnim završnim stazama.
Mogu se postići vrlo fine rupe.
Također se mogu stvoriti sužene rupe.